Om Trecore Fastigheter

Trecore Fastigheter AB är ett av Bonnier Fastigheter och ICA Fastigheter samägt fastighetsbolag. Bolaget bildades 2022 med syfte att förvärva och äga ICA-butiker i strategiska lägen där ICA är huvudsaklig hyresgäst.

Kvadratmeter
0
Fastigheter
0