Styrelsen

Tomas Hermansson

Styrelseordförande Trecore Fastigheter, vd Bonnier Fastigheter

Mario Pagliaro

CFO Bonnier Fastigheter

Anna Nyberg

VD ICA Fastigheter

Christina Hambäck

chef Strategi och Investeringar ICA Fastigheter