Styrelseordförande Trecore Fastigheter, vd Bonnier Fastigheter